Opiekun wycieczek - kto może nim być na wycieczce?

9 dni 9 godz. temu

kto może być opiekunem wycieczek, kurs na opiekuna wycieczki

W tym artykule zostanie omówione, kto może pełnić rolę opiekuna podczas wycieczek szkolnych, a także przedstawione zostaną różne rodzaje takich wypraw.

Wycieczki szkolne mają istotne znaczenie w procesie nauki, umożliwiając uczniom zdobywanie nowych doświadczeń i poszerzanie swojej wiedzy. Konieczne jest odpowiednie przygotowanie i obecność opiekuna, aby wycieczka mogła być bezpieczna i skuteczna. Zaprezentujemy, kto może pełnić rolę opiekuna podczas wycieczek szkolnych, oraz omówimy najpopularniejsze formy tego rodzaju wyjazdów. Zachęcamy do kontynuowania lektury, aby lepiej zrozumieć ten temat.


Kto może być opiekunem wycieczki?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, różne osoby mogą mieć obowiązek zapewnienia opieki podczas wycieczek szkolnych. Poza pracownikami pedagogicznymi szkoły, tę rolę mogą pełnić także pracownicy niepedagogiczni (po ukończeniu kursu na opiekuna wycieczek), rodzice lub inni członkowie rodziny ucznia (o ile cel i program wycieczki są zgodne z przepisami MEN z 25 maja 2018 roku).

Odpowiednie nadzór nad wycieczką powinien być zapewniony przez wychowawcę klasy, nauczyciela lub pracownika szkoły posiadającego kwalifikacje pedagogiczne. Niemniej jednak, osoba spoza placówki edukacyjnej, posiadająca odpowiednie kompetencje (np. po ukończeniu kursu dla opiekunów wycieczek szkolnych, będąca instruktorem harcerstwa, turystyki kwalifikowanej lub pilotem wycieczek), może zostać wyznaczona na opiekuna po uzyskaniu zgody dyrektora. Dzięki różnorodności opiekunów, wycieczki szkolne mogą być bezpieczne i skutecznie wspierać rozwój edukacyjny uczestników.


Formy wycieczek - podział

Podróże po kraju i aktywności turystyczne przyjmują różnorodne formy, często określane jako „wycieczki szkolne". Te rozmaite rodzaje wyjazdów obejmują:

a) wycieczki tematyczne – organizowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów zgodnie z programem nauczania, mające na celu poszerzenie wiedzy uczniów w danej dziedzinie zarówno podczas zajęć lekcyjnych, jak i poza nimi,

b) wycieczki turystyczne i krajoznawcze o charakterze interdyscyplinarnym, które nie wymagają specjalnego przygotowania kondycyjnego ani umiejętności obsługi specjalistycznego sprzętu; głównym celem tych wyjazdów jest zdobycie wiedzy na temat otoczenia i praktyczne wykorzystanie tej wiedzy,

c) wycieczki specjalistyczne w zakresie turystyki kwalifikowanej – skierowane do uczniów posiadających określone umiejętności kondycyjne, sprawnościowe i umiejętności obsługi specjalistycznego sprzętu, takiego jak rower, kajak czy narty; program tych wycieczek obejmuje intensywną aktywność fizyczną oraz długie trasy turystyczne lub korzystanie z zaawansowanego sprzętu,

d) zajęcia terenowe i wyjazdy edukacyjne – związane z realizacją programu nauczania lub współpracą między szkołami (np. zielone i zimowe szkoły, a także wymiana uczniów między placówkami).


Komentarze
Newsletter

Biuletyn ZarabianieNaWakacjach.pl

Dołącz do 6 669 czytelników