Diagnoza strategiczna dla potrzeb komunikacji marketingowej Polski w turystyce do roku 2030

21 dni 6 godz. temu

kurs przewodnik turystyczny, kurs na przewodnika

Nowy plan strategii utworzony przez Polska Organizację Turystyczną ujrzał światło dzienne.

Komunikacja marketingowa musi być odpowiednio dostrojona, by dotrzeć do jak najszerszej i precyzyjnej grupy odbiorców, zachowując jednocześnie przejrzystość. Polska Organizacja Turystyczna przedstawiła plan strategiczny dotyczący tego zagadnienia, nazwany "Diagnoza strategiczna dla potrzeb komunikacji marketingowej Polski w turystyce do roku 2030". Celem tego planu jest polepszenie promocji Polski jako atrakcyjnego miejsca turystycznego i zwiększenie jej przyciągającego charakteru dla potencjalnych odwiedzających.Cele projektu i plan strategii

Dokument zawiera kluczowe zasady komunikacji konieczne do utrzymania spójności, zarządzanie tożsamością i reputacją marki turystycznej Polski, oraz sugestie dotyczące poprawy współpracy POT z krajową branżą turystyczną, w tym lokalnymi i regionalnymi organizacjami. Omówione zostały także nowe technologie, jakie można wykorzystać w działaniach marketingowych, oraz strategie do wprowadzenia na rynku krajowym i zagranicznym.

Analiza obejmowała segmentację zachowań turystów polskich i zagranicznych, przedstawienie otoczenia marki turystycznej Polski wraz z działaniami marketingowymi oraz wpływ konkurencji na globalne trendy i rozwój turystyki.

Projekt realizował zespół pracowników POT, ekspertów od marketingu turystycznego oraz firmę Locativo, która odpowiadała za diagnozę. W ramach prac nad dokumentem przeprowadzono warsztaty z udziałem reprezentantów różnych organizacji turystycznych, firm z branży turystycznej oraz przewodników.

Celem projektu było przeanalizowanie stanu turystyki krajowej i zagranicznej w Polsce celem opracowania strategii komunikacji marketingowej obowiązującej przez kolejne 7 lat. Dokument opiera się na metodologii ZOOR1, polegającej na analizie zasobów marki turystycznej Polski, jej odbiorców oraz otoczenia, wraz z rekomendacjami wynikającymi z tych analiz. Prace trwały od maja do października 2022 r., a badania ankietowe oparte są na aktualnych danych z września bieżącego roku, uwzględniają lockdown, pandemię, kryzys klimatyczny, wojnę w Europie i stan światowej gospodarki, który wyraża się wzrostem inflacji. Te różnorodne i wpływowe zjawiska mają znaczący wpływ na branżę turystyczną i komunikację marketingową, uwzględniając rosnącą rolę nowych technologii, zwiększoną dostępność komunikacyjną oraz paradygmat zrównoważonego rozwoju.


Komentarze
Newsletter

Biuletyn ZarabianieNaWakacjach.pl

Dołącz do 6 669 czytelników