Czy opiekun może być jednocześnie kierownikiem wycieczki?

poniedziałek, 3 lipiec 23, 13:35

praca jako opiekun i kierownik wycieczek

W niniejszym artykule omówimy, czy jedna osoba może pełnić funkcję zarówno opiekuna wycieczek, jak i kierownika.

W dzisiejszych czasach, gdy podróże stają się coraz powszechniejsze i popularniejsze, rośnie także liczba osób zajmujących się organizacją wycieczek. W związku z tym, często pojawia się pytanie, czy jedna osoba może jednocześnie objąć rolę zarówno opiekuna wycieczek, jak i kierownika. Czy taka połączona rola jest możliwa i skuteczna? Czy nie może prowadzić do problemów i zagrażać bezpieczeństwu uczestników? W niniejszym artykule dokładnie przeanalizujemy różne aspekty tego zagadnienia i zastanowimy się, czy funkcję opiekuna wycieczek i kierownika można rzeczywiście efektywnie połączyć. Przyjrzymy się zarówno korzyściom, wynikającym z obu ról, jak i potencjalnym trudnościom i zagrożeniom.Czy opiekun wycieczki może być jednocześnie kierownikiem?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi publicznych przedszkoli, szkół i placówek krajoznawstwa i turystyki, istnieje możliwość połączenia funkcji kierownika grupy oraz opiekuna wycieczki. Znaczy to, że dyrektor szkoły może powierzyć swojemu pracownikowi stanowisko, które obejmuje zarówno obowiązki kierownika grupy, jak i opiekuna podróży.

Taka decyzja daje jednej osobie możliwość pełnienia dwóch kluczowych funkcji. Osoba ta jest odpowiedzialna zarówno za prowadzenie grupy podczas wycieczki, jak i za zapewnienie bezpieczeństwa oraz sprawnego przebiegu podróży. Dyrektor szkoły podejmuje taką decyzję w celu zapewnienia dobrze zorganizowanej logistyki podróży oraz stworzenia odpowiednich warunków zgodnie z przepisami i wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej (w szczególności § 12 rozporządzenia MEN z 25 maja 2018 r. dotyczącego warunków i sposobu organizacji wycieczek przeprowadzanych przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki).

Taka sytuacja pozwala na bardziej efektywne i elastyczne zarządzanie wycieczkami, ponieważ jedna osoba jest w stanie kompleksowo zająć się wszystkimi aspektami podróży. Połączenie tych dwóch funkcji w rękach jednego pracownika może przynieść korzystne efekty pod względem organizacji, koordynacji oraz bezpieczeństwa podczas wycieczek organizowanych przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki turystyczne.Minusy łączenia funkcji opiekuna z kierownikiem wycieczki

Wykonywanie dwóch funkcji jednocześnie może być bardzo wymagające i prowadzić do przeciążenia pracą. Zarówno opieka nad grupą uczestników wycieczki, jak i zarządzanie logistyką podróży wymagają dużo czasu i energii. Nadmiar obowiązków może prowadzić do wyczerpania, a także zwiększać ryzyko popełnienia błędów.

Jednoczesne pełnienie obu funkcji może ograniczać uwagę, jaką można poświęcić uczestnikom wycieczki. Koncentracja na indywidualnej opiece i uwadze dla każdej osoby może być trudna, gdy opiekun jest zbyt zajęty organizacją wycieczki. Zbyt wiele zadań do wykonania może sprawić, że opiekun będzie bardziej skupiony na aspektach organizacyjnych niż na indywidualnym wsparciu dla uczestników.

Dodatkowo, zarówno opieka nad grupą, jak i zarządzanie detalami podróży, mogą negatywnie wpływać na skupienie się na kwestiach bezpieczeństwa. Kompleksowe sytuacje mogą wymagać natychmiastowej reakcji, a osoba pełniąca dwie funkcje może nie zawsze być w stanie adekwatnie zareagować.

W niektórych przypadkach, konflikt interesów może wyniknąć z pełnienia obu ról przez jedną osobę. Oprócz dbania o dobro uczestników, opiekun może być również odpowiedzialny za logistykę wycieczki, co może wpływać na obiektywność podejmowanych decyzji i rozwiązywanie ewentualnych problemów.Zostań opiekunem!

Komentarze
Newsletter

Biuletyn ZarabianieNaWakacjach.pl

Dołącz do 6 669 czytelników