Pożyczki unijne na rozwój turystyki

poniedziałek, 26 luty 24, 12:00

pożyczki na rozwój turystyki, pożyczki unijne, kurs organizator turystyki

Program Unijny na pożyczki na rozwój turystyki oraz szeroko pojętą działalność na rzecz rozwoju został uruchomiony.


Bogactwo atrakcji turystycznych, unikalna przyroda oraz różnorodność krajobrazowa i kulturowa to atuty Polski Wschodniej, które mogą być kluczowym czynnikiem napędzającym rozwój regionu. Aby rozwijać branżę turystyczną, konieczny jest kapitał, który można uzyskać poprzez pożyczki z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Partnerzy finansujący, w tym Bank Gospodarstwa Krajowego jako menadżer funduszu powierniczego, podpisali właśnie umowy w tej sprawie. Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz członek zarządu BGK Tomasz Robaczyński uczestniczyli w uroczystości podpisania umów. Dzięki tym działaniom przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o pożyczki na rozwój turystyki w Polsce.
Więcej informacji na temat programu znajdziesz poniżej.


Kto może ubiegać się o pożyczki?

Małe i średnie firmy z sektora turystycznego mają szansę otrzymać pożyczki, pod warunkiem zainwestowania ich w Polski Wschodniej, m.in. w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim i mazowieckim (bez Warszawy i 9 sąsiadujących powiatów).

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pożyczki do 1 mln zł, z okresem spłaty do 7 lat, dostosowanymi ratami do sezonowości w branży turystycznej. Pożyczka oferuje korzystne, stałe oprocentowanie bez dodatkowych opłat czy prowizji za udzielenie i obsługę. Jedna firma może nawet zgłosić wniosek o dwie pożyczki.

Dla nowych firm działających do 3 lat oraz projekty, które wspierają szlaki turystyczne, dostępne są dodatkowe korzyści zgodnie z priorytetem V programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.


Jakie cele obejmują pożyczki?

Pożyczkę na rozwinięcie działalności turystycznej można wykorzystać na sfinansowanie inwestycji związanych między innymi z:

- Rozszerzeniem firmy w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
- Przeprowadzeniem istotnych zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, co prowadzi do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych ofert,
- Zakupem nowego sprzętu i wyposażenia.

Inwestycja może obejmować obszary takie jak:

- Obiekty noclegowe,
- Restauracje i lokale gastronomiczne,
- Infrastrukturę rekreacyjno-sportową,
- Obiekty służące turystyce zdrowotnej,
- Miejsca kultury i rozrywki,
- Środki transportu turystycznego, organizację wycieczek i pośrednictwo turystyczne,
- Produkty ekologiczne,
- Lokalne wyroby, także te o charakterze artystycznym,
- Dziedziny tradycyjnych rzemiosł – rękodzieło i rzemiosło,
- Inne inwestycje wspierające branże pokrewne, które mają na celu poszerzenie oferty i poprawę jakości usług dla turystów.


Kto udziela pożyczek?

Pożyczki na rozwój sektora turystycznego będą udzielane przez wybranych partnerów finansujących Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach procedury konkurencyjnej. Oto lista partnerów dla poszczególnych województw:

- dla województwa lubelskiego: Konsorcjum składające się z Lubelskiej Fundacji Rozwoju (LFR) oraz Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (BARR S.A.),
- dla województwa podkarpackiego: Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.,
- dla województwa podlaskiego: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego,
- dla województwa świętokrzyskiego: Świętokrzyski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.,
- dla województwa warmińsko-mazurskiego: Konsorcjum: SCREP, DAR S.A., FRR Łukta, FWPR, NFR Nida,
- dla województwa mazowieckiego (z wyłączeniem Warszawy i sąsiednich powiatów): Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.


Komentarze
Newsletter

Biuletyn ZarabianieNaWakacjach.pl

Dołącz do 6 669 czytelników