Omówienie planu strategii komunikacji marketingowej Polskiej Organizacji Turystycznej.

wtorek, 4 kwiecień 23, 13:40

marketing organizatora turystyki

Cześć! Przedstawimy plan strategii komunikacji marketingowej Polskiej Organizacji Turystycznej, który jest dość istotny dla wszystkich organizatorów turystyki, którzy skupieni są na efektywnym marketingu.

Przygotowany dokument ma na celu poprawę promocji Polski jako atrakcyjnej destynacji turystycznej i zawiera analizę zasobów turystycznych kraju, ich beneficjentów oraz otoczenia. Ten ponad 90-stronicowy dokument zawiera rekomendacje dla firm turystycznych i sugeruje działania w ośmiu kategoriach związanych z różnymi aspektami skutecznej komunikacji marketingowej w turystyce. Każdy organizator turystyczny, jak i biura podróży chcące dostosować się do rynku i jego potrzeb powinno przeanalizować treść tego dokumentu.


Co organizatorzy mogą wyczytać z dokumentu?

Niniejszy raport wyszczególnia kluczowe zasady komunikacji dla utrzymania spójności marki turystycznej Polski. Oferuje również sugestie dotyczące poprawy współpracy pomiędzy Polską Izbą Turystyki a branżą turystyczną, w tym lokalnymi i regionalnymi organizacjami turystycznymi, a także omawia nowe technologie, które można wykorzystać do celów marketingowych. Raport nakreśla także działania, jakie należy podjąć na rynkach krajowych i zagranicznych, aby zwiększyć zainteresowanie turystyką w Polsce.

Przeprowadzona jest również segmentacja zachowań turystów polskich i zagranicznych. Przeprowadzono również analizę otoczenia marki turystycznej Polski, w tym działań innych krajów na rynku turystycznym i ich wpływu na rozwój polskiej turystyki. Należy zaznaczyć, że projekt realizowany był przez zespół składający się z kadry kierowniczej Polskiej Izby Turystyki, ekspertów ds. marketingu turystycznego oraz firmy Locativo, odpowiedzialnej za przeprowadzenie diagnozy.

Podczas prac na rzecz wystawy odbyły się warsztaty z przedstawicielami regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, stowarzyszeń branżowych branży turystycznej oraz przewodników miejskich. Dostarczyło to cennych informacji i pomysłów na rozwój turystyki w Polsce.


Warto skorzystać z tej wiedzy

Znajomość analizy dokumentów i danych może mieć bardzo pozytywny wpływ na mikrostrategię organizatora turystyki. Biznes spoczywa na barkach marketingu, który opiera się na różnych działaniach, których połączenie może przynieść bardzo pozytywne efekty finansowe i wizerunkowe. Na przykład , analizując zachowania polskich turystów, można dostosować ofertę produktową do różnych grup społecznych i ich potrzeb. A właściwe zaspokojenie potrzeb konsumenta jest kluczem do zwiększenia sprzedaży oferty turystycznej.
Komentarze
Newsletter

Biuletyn ZarabianieNaWakacjach.pl

Dołącz do 6 669 czytelników