Jakie kryteria trzeba spełniać, aby zostać przewodnikiem turystycznym?

wtorek, 16 maj 23, 13:15

jak zostać przewodnikiem turystycznym

Witaj! Dzisiaj omówimy, czy uprawnienia przewodnika turystycznego są konieczne i jakie mogą być wymagania w tym zakresie.

W różnych krajach Unii Europejskiej istnieją zróżnicowane przepisy dotyczące uprawnień przewodników turystycznych. W niektórych państwach posiadanie odpowiednich licencji jest obowiązkowe, a ich nieposiadanie skutkuje grzywnami. W Polsce z kolei nie ma konieczności zdawania specjalnych egzaminów i uzyskania państwowych uprawnień, co wpływa na ułatwienia w wykonywaniu tego zawodu.


Jakie uprawnienia trzeba było posiadać przed deregulacją zawodu?

Przed 2013 rokiem, osoby, które chciały zostać przewodnikami turystycznymi, musiały przejść odpowiednie szkolenie oraz zdać egzamin przed komisją Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK). Komisja ta musiała posiadać zezwolenie od marszałka województwa na przeprowadzanie egzaminów. Regulacje dotyczące przewodników turystycznych oparte były na ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich, usługach pilotów wycieczek i przewodnikach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1553).

Obecnie ta ustawa reguluje jedynie zawód przewodnika górskiego na określonych obszarach, takich jak Tatry, Sudety, Beskidy i inne. Powodem takiego rozwiązania było uznane zagrożenie, jakie niesie ze sobą prowadzenie wycieczek w górach. Przewodnik górski musi posiadać szczególnie specjalistyczną wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie z zakresu udzielania pomocy medycznej czy też przeprowadzania ratunkowych akcji górskich.

Oprócz wiedzy merytorycznej, można powiedzieć, że przewodnicy turystyczni, a szczególnie ci górscy, muszą posiadać silny charakter i odporność psychiczną. Podczas prowadzenia grup w skomplikowanych warunkach terenowych, zdarzają się sytuacje, w których przewodnik musi szybko i sprawnie podejmować decyzje, które w niektórych przypadkach mogą mieć wpływ na zdrowie, a nawet życie uczestników wycieczki.


Deregulacja zawodu przewodnika turystycznego

Aktualnie przewodnik nie musi spełniać żadnych restrykcyjnych regulacji prawnych, co oznacza, że praktycznie każdy może nim zostać. Zdarza się, że biura podróży wciąż wymagają ukończenia długoterminowych szkoleń, organizowanych przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i trwających około 300 godzin. Mimo to, wymagania pracodawców są różne i każde z nich ustala swoje kryteria wobec kwalifikacji kandydatów na przewodników.
Deregulacja przyczyniła się również do łatwiejszego zakładania prywatnej działalności przewodnickiej i oprowadzania turystów samodzielnie. W celu zatrudnienia, pracodawcy zazwyczaj wymagają zaświadczenia o zdolności do prowadzenia zawodu - w tym zdrowia, niekaralności oraz ukończenia szkoły średniej, a czasem także ukończenia kursu przewodnika turystycznego, lecz już nie tylko z ramienia komisji PTTK.


Komentarze
Newsletter

Biuletyn ZarabianieNaWakacjach.pl

Dołącz do 6 669 czytelników