Jak podpisać umowę jako rezydenta? Poradnik dla rezydentów turystycznych

środa, 21 czerwiec 23, 13:15

formy zatrudnienia rezydenta turystyki

Jedną z najważniejszych kwestii przy podejmowaniu nowej pracy jest podpisanie umowy. Dzisiaj odpowiemy Ci na pytanie - jak podpisać umowę jako rezydent, aby się nie "naciąć"?

Przy sporządzaniu umowy z rezydentem turystycznym ważne jest określenie jego obowiązków związanych z opieką nad grupą turystów. Ważne jest, aby wymienić zarówno obowiązki, jak i zakres działań rezydenta, które wykraczają poza jego kompetencje. W przypadku wyboru formy zatrudnienia, należy rozważyć różne opcje, w tym umowę o pracę, umowę zlecenie czy umowę o dzieło, aby wybrać najlepszą opcję, biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania zarówno pracodawcy, jak i pracownika, a także wymogi prawne.Wybór formy zatrudnienia rezydenta

Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej umowy z rezydentem turystycznym kluczowe jest określenie preferowanej formy zatrudnienia. Biura podróży zazwyczaj preferują umowy cywilnoprawne, takie jak umowa zlecenie czy dzieła, ponieważ dają większą elastyczność w kształtowaniu umowy oraz mogą przynieść korzyści finansowe związane z minimalizacją obowiązków związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne. Jednakże, kiedy biuro chce pozyskać doświadczonych i cennych pracowników jako rezydentów, najlepszą opcją jest umowa o pracę, która oferuje korzyści takie jak stabilność zatrudnienia i większe bezpieczeństwo finansowe dla pracownika. Należy pamiętać, że rezydenci pracują przez zaledwie kilka miesięcy w roku, co czyni umowę na czas określony rozsądnym i praktycznym wyborem.Rezydent nie zawsze pełni funkcję pilota wycieczek

Pytanie o posiadanie uprawnień pilota przez rezydentów budzi wiele wątpliwości, ale przepisy prawa pozwalają na ich brak przy spełnieniu pewnych warunków i ograniczeniach zakresu uprawnień. Organizator może zapewnić odpowiednie kwalifikacje poprzez szkolenia, jednak umowa z klientem powinna jasno określać brak uprawnień pilota u rezydenta. W przypadku reprezentowania organizatora turystycznego wobec lokalnych usługodawców, rezydent nie może wykonywać zadań przewidzianych dla pilotów. Dlatego biura podróży zmuszone są do zatrudnienia rezydentów z uprawnieniami pilota, którzy mogą reprezentować je w procesie załatwiania roszczeń klientów."


Ustalenia dotyczące zakwaterowania i wyżywienia

Podczas zawierania umowy o pracę dla rezydenta turystycznego istotne jest wskazanie miejsca wykonywania pracy, czyli bazowej miejscowości w kraju docelowym, z której rezydent będzie sprawował opiekę nad klientami biura podróży. W przypadku wskazania miejsca świadczenia pracy w Polsce, pracodawca może przypadkowo przyjąć zobowiązania związane z wypłatą diety za delegację zagraniczną, zwrotem kosztów noclegu lub zapłatą stałego wynagrodzenia. Choć pracodawca nie jest zobowiązany do dostarczania pracownikowi zakwaterowania (z wyjątkiem delegacji zagranicznych), zobowiązuje go kodeks pracy do zapewnienia odpowiednich posiłków i napojów w przypadku pracy w szczególnie uciążliwych warunkach, dla zapewnienia profilaktyki zdrowotnej. Rozporządzenie nakłada na pracodawcę obowiązek dostarczenia posiłków odpowiednio dostosowanych do wydatku energetycznego organizmu, a napojów dla stanowisk pracy o temperaturze powyżej 28°C.

Ubiór rezydenta turystycznego

Wizerunek rezydenta turystycznego ma kluczowe znaczenie dla jego pracy i wpływa na pozytywne wrażenia gości. Dlatego pracodawca zazwyczaj dostarcza rezydentowi stroje robocze, a umowa o pracę powinna nakładać na pracownika obowiązek noszenia ich podczas wykonywania obowiązków. Zaleca się wprowadzenie wymagań co do wyglądu i ubioru rezydenta oraz ustalenie procedury zwrotu i rozliczenia strojów roboczych. Przy braku możliwości zapewnienia prania odzieży roboczej, pracodawca powinien wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny w wysokości poniesionych kosztów. Dzięki temu rezydenci wyglądają schludnie i profesjonalnie, dodając klasę swojej pracy.

Określenie obowiązków rezydenta turystycznego jest ważnym elementem umowy o pracę. Zalicza się do nich między innymi odbiór z lotniska i organizację transportu do miejsca zakwaterowania, opiekę nad turystami w wyznaczonych godzinach, a także inne czynności. Jednocześnie, umowa powinna wyraźnie określać, czego rezydent nie jest zobowiązany do wykonania, aby uniknąć niemożliwych do spełnienia żądań ze strony turystów, takie jak np. zakup leków lub reprezentacja klienta przed organami ścigania.

Komentarze
Newsletter

Biuletyn ZarabianieNaWakacjach.pl

Dołącz do 6 669 czytelników