Jaką dokumentacje musi prowadzić kierownik kolonii?

wtorek, 28 marzec 23, 11:50

dokumentacja obozowa

Witaj! W niniejszym tekście skupimy się na kwestii, która z pewnością ułatwi Ci organizację wyjazdu. Przedstawimy, jakie dokumenty musi przygotować oraz posiadać kierownik kolonii, aby zapewnić bezpieczeństwo i przejrzystość w trakcie trwania obozu.

Kierownicy odpowiedzialni za prowadzenie dokumentacji obozowej, w tym list uczestników, harmonogramów zajęć, wykazów sprzętu, protokołów ze spotkań, ewidencji wydatków i wielu innych dokumentów związanych z organizacją i funkcjonowaniem obozu. Jest to istotne, ponieważ pomaga ona w zachowania procedur bezpieczeństwa i ułatwia organizację oraz transparentność działań kadry. Wszystkie dokumenty wymagane od kierowników obozów określa ustawa o systemie oświaty oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.Co muszą zawierać dokumentacje kierownika kolonii?

Przede wszystkim wszystkie dokumenty przygotowywane do przedstawienia podczas kontroli przez kuratorium. W związku z tym kuratorium sprawdza, czy cały obóz działa zgodnie ze standardami i normami zawartymi w przepisach prawa. Dokumentacja jest również wymagana w celu rozliczenia kierowników kolonii za wykonywanie swoich obowiązków, jeśli zatrudnieni w ramach pracy w przedsiębiorstwie.

Oto co muszą zawierać dokumentacje:

- Karty kwalifikacyjne podopiecznych, które muszą być uzupełnione według wzoru określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia (Dz.U. 2016 poz. 452).
- Harmonogram pracy oraz plan dnia podczas wypoczynku.
- Program kolonii.
- Zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku, które otrzymuje się po zatwierdzeniu zgłoszenia przez Kuratorium Oświaty.
- Zakres obowiązków, które będą wykonywane przez kadrę obozu.
- Dzienniki zajęć wypełniane przez wychowawców zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia (Dz. U. 2016 poz. 452).
- Regulaminy dostosowane do charakteru wyjazdu, np. regulamin dla obozu konnego musi uwzględniać zasady zachowania podczas jazdy konnej.
- Dokumentacja powypadkowa i medyczna, która zawiera informacje o czynnościach podjętych w przypadku wypadku lub choroby uczestnika, w tym nazwy leków i dawkowanie.


Dodatkowa dokumentacja wypoczynkowa:

- Książkę kontroli, w której zapisywane są kontrole przeprowadzane przez kuratora oświaty.

- Menu uwzględniające każdy posiłek i ich pory

- Dokumentację finansową, jeśli obóz jest opłacany z innych źródeł.


Zgodnie z art. 92h ust. 4 ustawy o systemie oświaty, całą dokumentację wypoczynku należy przechowywać przez okres 5 lat, liczony od momentu usunięcia zgłoszenia z bazy wypoczynku.


Chcesz zostać kierownikiem kolonijnym? Zapisz się na nasz kurs!

Kliknij TUTAJ lub TUTAJ.Komentarze
Newsletter

Biuletyn ZarabianieNaWakacjach.pl

Dołącz do 6 669 czytelników