Co nazywamy ,,imprezą turystyczną"? - praca organizatora turystyki

czwartek, 6 lipiec 23, 18:10

organizowanie imprez turystycznych

Dzisiaj porozmawiamy o wiedzy niezbędnej w zawodzie organizatora turystyki, która dotyczy praw, obowiązków i terminologii, jak w każdej innej profesji.

Jeżeli Twoja firma oferuje przynajmniej dwa różne rodzaje usług turystycznych, takich jak zestaw transportu i zakwaterowania, wynajem pojazdów silnikowych lub inne usługi turystyczne na określonych warunkach, musisz spełnić określone obowiązki zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi imprez turystycznych. Te przepisy mają zastosowanie zarówno do imprez turystycznych, jak i powiązanych usług turystycznych. Praktykowanie zawodu organizatora turystyki wymaga odpowiedzialności, która obejmuje między innymi znajomość tych przepisów.Impreza turystyczna - co to?

Imprezy turystyczne to forma sprzedaży, która obejmuje co najmniej dwa różne rodzaje usług turystycznych, zakupowanych w ramach jednej umowy lub osobnych umów z dostawcami. Mogą to być usługi zakupione w jednym punkcie sprzedaży przed udzieleniem zgody na zapłatę, usługi sprzedawane w jednej cenie, usługi reklamowane jako impreza turystyczna lub usługi, które stanowią istotny element podróży. Jeśli połączone usługi turystyczne reprezentują co najmniej 25% całkowitej wartości podróży lub są kluczowym elementem podróży, można je uznać za imprezę turystyczną.O czym koniecznie musisz poinformować klientów?

Przed podpisaniem umowy o uczestnictwo w imprezie turystycznej, konieczne jest dostarczenie klientowi kluczowych informacji, takich jak:
- Cel podróży,
- Wykaz usług wchodzących w skład umowy,
- Całkowity koszt,
- Informacje dotyczące wymagań paszportowych i wizowych.

W dodatku, należy zapewnić klientowi link do standardowego formularza informacyjnego, w którym zawarte są najważniejsze elementy oferowanej imprezy turystycznej.O czym jeszcze warto wspomnieć swoim klientom?

- Warunki płatności i anulacji: Konieczne jest przekazanie informacji dotyczących terminów płatności za imprezę turystyczną oraz opłat związanych z ewentualnym anulowaniem. Należy również uwzględnić sytuacje, w których klient chce zmienić lub przesunąć termin podróży.

- Ubezpieczenia: Zaleca się zdyscyplinowanie klientów o dostępności ubezpieczeń turystycznych i zachęcenie do ich skorzystania w celu zabezpieczenia się przed nieoczekiwanymi sytuacjami.

- Zasady odwołania i przeniesienia imprezy: Jeśli istnieje możliwość odwołania lub przeniesienia imprezy turystycznej z przyczyn niezależnych od klienta, należy wyjaśnić zasady i konsekwencje takiej decyzji dla klienta.

- Zmiany w programie podróży: Jeśli w trakcie trwania imprezy turystycznej mogą wystąpić pewne zmiany w programie podróży, klient powinien być poinformowany o możliwościach i zasadach takich zmian.

Komentarze
Newsletter

Biuletyn ZarabianieNaWakacjach.pl

Dołącz do 6 669 czytelników