Co musi zawierać karta wycieczki? - Praca kierownika wycieczek szkolnych

środa, 19 kwiecień 23, 14:05


karta wycieczki kierownika wycieczek Dziś będziemy kontynuować temat dokumentacji kierownika wycieczek i omówimy, jakie informacje powinna zawierać szczegółowa karta wycieczki.

Jest to jeden z najważniejszych obowiązków kierownika i powinna ona zawierać podstawowe informacje dotyczące miejsca, czasu, uczestników i celu wycieczki. Karta ta nie jest przeznaczona dla rodziców, ale mogą oni otrzymać do niej wgląd, natomiast jest to dokument dla kierownika i opiekunów.


Co musi się znaleźć w karcie wycieczki?

Karta wycieczki jest dokumentem, który zawiera szczegółowe informacje na temat organizowanej wycieczki szkolnej. Jest to forma umowy pomiędzy organizatorem wycieczki a uczestnikami, w tym uczniami i opiekunami. Karta ta powinna być przygotowana z dużą starannością, uwzględniając wszystkie niezbędne informacje, takie jak:

1. Tytuł wycieczki, który powinien zawierać nazwę instytucji lub szkoły, która jest organizatorem.

2. Cel wycieczki, który powinien być szczegółowo opisany. W tym celu, należy uwzględnić informacje o funkcjach dydaktycznych i edukacyjnych, które wycieczka ma spełniać. W opisie celu wycieczki powinna znaleźć się także informacja o tym, kto będzie jej organizatorem i patronem. Ponadto, należy opisać miejsca, które zostaną zwiedzone, jakie atrakcje turystyczne są przewidziane oraz harmonogram przebywania w konkretnych miejscach zakwaterowania.

3. Trasa i transport - w karcie wycieczki muszą znaleźć się informacje o trasie i transporcie. Konieczne jest opisanie i podanie adresu miejsca zbiórki oraz miejsc docelowych. W przypadku, gdy przewidziane są miejsca postojowe, warto umieścić w karcie ich opisy. Należy także podać informacje o środku lokomocji, który zostanie wykorzystany podczas wycieczki.

4. Termin wycieczki i ilość dni jej trwania - powinny znaleźć się informacje o terminie wycieczki oraz ilości dni jej trwania. Konieczne jest także opisanie harmonogramu przebywania w konkretnych miejscach zakwaterowania.

5. Klasy i grupy - należy umieścić informacje o tym, jakie klasy lub grupy szkolne będą brały udział w wycieczce.

6. Informacja o kierowniku wycieczki - powinny znaleźć się także informacje o kierowniku wycieczki, czyli osobie odpowiedzialnej za organizację i przebieg wycieczki.

7. Informacja o ilości opiekunów na wycieczce oraz ich personalia - należy podać informacje o ilości opiekunów na wycieczce oraz ich personalia.

8. Oświadczenie opiekunów wycieczki - oświadczenie opiekunów wycieczki, które poświadcza ich zobowiązanie do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa podczas przeprowadzania wycieczki/imprezy. Oświadczenie to powinno zawierać imiona i nazwiska opiekunów oraz ich podpisy, a pod nimi podpis kierownika wycieczki.

Wszystkie te informacje powinny być szczegółowo opisane w karcie wycieczki, by uczestnicy wycieczki mieli pełną wiedzę na temat jej przebiegu i zasad.
Komentarze
Newsletter

Biuletyn ZarabianieNaWakacjach.pl

Dołącz do 6 672 czytelników